شهید سید رضا سیدعلیزاده(صمدانی) http://shahidsamadani.ir 2018-06-22T12:03:49+01:00 text/html 2018-06-18T04:53:28+01:00 shahidsamadani.ir سید مرتضی صمدانی جام جهانی - گروه مرگ http://shahidsamadani.ir/post/658 <div align="center"><img src="http://www.upsara.com/images/b6lg_گروه_مرگ1.jpg" alt="" width="906" vspace="0" hspace="0" height="1291" border="0" align="bottom"></div> text/html 2018-06-17T09:01:40+01:00 shahidsamadani.ir سید مرتضی صمدانی پخت و پخش آش در روز عیدسعید فطر کنار قبر شهید سیدرضا صمدانی http://shahidsamadani.ir/post/657 <div align="center"><img src="http://www.upsara.com/images/5u7c_untitled-1.jpg" alt="" width="712" vspace="0" hspace="0" height="1007" border="0" align="bottom"></div> text/html 2018-05-29T04:00:54+01:00 shahidsamadani.ir سید مرتضی صمدانی دعای مجیر http://shahidsamadani.ir/post/656 <br><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/d48z_image_1.jpg" alt="" width="830" vspace="0" hspace="0" height="1474" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><p style="text-align: justify;">&nbsp;این دعا در بین دعاها از جایگاه بلندى برخوردار است و از حضرت رسول صلى اللّه علیه و آله روایت شده و دعایى است كه جبرئیل براى آن حضرت هنگامى كه در مقام ابراهیم مشغول نماز بودند آورد و كَفْعَمى در «بَلَدُ الأَمین» و «مصباح» این دعا را ذكر نموده و در حاشیه آن به فضیلت آن اشاره كرده، از جمله اینكه هر كه این دعا را در «ایام البیض» [روزهاى سیزدهم و چهارهم و پانزدهم] ماه رمضان بخواند گناهش آمرزیده می شود، هرچند به عدد دانه هاى باران و برگهاى درختان و ریگ هاى بیابان باشد.</p> <p style="text-align: justify;"><br>و خواندن آن براى شفای بیمار و اداى دین و بی نیازى و توانگرى و رفع غم و اندوه سودمند است.</p></div> text/html 2018-05-22T06:35:37+01:00 shahidsamadani.ir سید مرتضی صمدانی جزء خوانی در حسینیه المهدی (عج) http://shahidsamadani.ir/post/655 <img src="http://uupload.ir/files/upwf_جزء.jpg" alt="" width="835" vspace="0" hspace="0" height="835" border="0" align="bottom"> text/html 2018-05-08T08:37:11+01:00 shahidsamadani.ir سید مرتضی صمدانی نماز http://shahidsamadani.ir/post/653 <div align="center"><img src="http://www.upsara.com/images/fua9_10882109-b.jpg" alt="" align="bottom" width="803" vspace="0" border="0" hspace="0" height="623"></div> text/html 2018-05-08T05:50:25+01:00 shahidsamadani.ir سید مرتضی صمدانی شهداء دعا کنید http://shahidsamadani.ir/post/652 <img src="http://www.upsara.com/images/nmyb_۲۰۱۸۰۵۰۸_۰۷۳۳۱۳.jpg" alt="" hspace="0" height="1133" align="bottom" width="902" vspace="0" border="0"> text/html 2018-05-01T03:34:05+01:00 shahidsamadani.ir سید مرتضی صمدانی امام صادق(ع): ‌ در قیامت خداوند چنان رحمت و مهربانی اش را می گستراند که حتی ابلیس نیز به طمع می افتد. http://shahidsamadani.ir/post/651 <div align="center"><img src="http://www.uploadina.com/9efcda5cc0ed2e3c/2.jpg" alt="" width="819" vspace="0" border="0" hspace="0" height="586" align="bottom"></div> text/html 2018-04-28T05:43:03+01:00 shahidsamadani.ir سید مرتضی صمدانی امام على علیه السلام : تا سخن را به زبان نیاورده اى، سخن در بند توست. همین كه آن را به زبان آوردى، تو در بند سخن در مى آیى. http://shahidsamadani.ir/post/650 <img src="http://www.upsara.com/images/l3d6_سخن1.jpg" alt="" align="bottom" width="950" vspace="0" border="0" hspace="0" height="1438"> text/html 2018-04-05T08:24:49+01:00 shahidsamadani.ir سید مرتضی صمدانی مادران چند شهیدی http://shahidsamadani.ir/post/649 <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/veyc_img-20180308-wa004115.jpg" alt="" hspace="0" height="929" align="bottom" width="892" vspace="0" border="0"></div> text/html 2018-04-04T07:35:05+01:00 shahidsamadani.ir سید مرتضی صمدانی فلسفه چفیه رهبر معظم انقلاب http://shahidsamadani.ir/post/648 <div align="center"><img src="http://www.upsara.com/images/sp7x_rahbar-khebregan-.jpg" alt="" align="bottom" width="782" vspace="0" border="0" hspace="0" height="399"></div> text/html 2018-03-28T05:34:45+01:00 shahidsamadani.ir سید مرتضی صمدانی قرآن در کلام رهبری http://shahidsamadani.ir/post/647 <div align="center"><img src="http://www.upsara.com/images/tp2_رهبری.jpg" alt="" hspace="0" height="666" align="bottom" width="944" vspace="0" border="0"></div> text/html 2018-03-27T04:29:38+01:00 shahidsamadani.ir سید مرتضی صمدانی حمایت از کالای ایرانی http://shahidsamadani.ir/post/646 <div align="center"><img src="http://up.topforum.ir/images/79441263710270221606.jpg" alt="" align="bottom" width="894" vspace="0" border="0" hspace="0" height="631"></div> text/html 2018-03-25T09:30:01+01:00 shahidsamadani.ir سید مرتضی صمدانی مادران چند شهیدی http://shahidsamadani.ir/post/645 <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/k8r1_مادذر.jpg" alt="" hspace="0" height="680" align="bottom" width="963" vspace="0" border="0"></div> text/html 2018-03-25T09:30:01+01:00 shahidsamadani.ir سید مرتضی صمدانی مادران چند شهیدی http://shahidsamadani.ir/post/644 <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/k8r1_مادذر.jpg" alt="" hspace="0" height="680" align="bottom" width="963" vspace="0" border="0"></div> text/html 2018-03-19T05:16:14+01:00 shahidsamadani.ir سید مرتضی صمدانی میلاد امام باقرعلیه السلام مبارک http://shahidsamadani.ir/post/643 <div align="center"><img src="http://www.asr-entezar.ir/wp-content/uploads/2015/04/emam-bagher-13-n.jpg" alt="" hspace="0" align="bottom" vspace="0" border="0"><br><br><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;بــوی جــنت بــر مشامم آید از بـیت مولا</font></p><font face="Mihan-IransansBold" size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">البشـــاره &nbsp;آمـــد امشب بــاقر عــلم خـــدا</font></p><font face="Mihan-IransansBold" size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">عـــــید یـــار مــه جـبین</font></p><font face="Mihan-IransansBold" size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">یــــا امــام پــنجمین آمـــد</font></p><font face="Mihan-IransansBold" size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">یابن الزهرا سیــدی مــولا</font></p></div>