شهید سید رضا سیدعلیزاده(صمدانی) http://shahidsamadani.ir 2018-12-12T07:11:57+01:00 text/html 2018-08-28T05:03:35+01:00 shahidsamadani.ir سید مرتضی صمدانی یادواره شهداءسادات زرند کرمان http://shahidsamadani.ir/post/663 <div align="center"><img src="http://imgurl.ir/uploads/e572559_IMG-20180828-WA0015.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2018-07-28T09:23:35+01:00 shahidsamadani.ir سید مرتضی صمدانی پخت و پخش آش توسط یکی از حاجت گرفته هاشهید کنار قبر شهید سیدرضا صمدانی http://shahidsamadani.ir/post/662 <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/mq53_photo_collage_maker_3h693k.png" alt="" width="832" vspace="0" hspace="0" height="832" border="0" align="bottom"></div> text/html 2018-07-08T07:22:39+01:00 shahidsamadani.ir سید مرتضی صمدانی شهید سید سعید ارفع مرتضوی http://shahidsamadani.ir/post/661 <div align="center"><img src="http://www.upsara.com/images/2x9d_سعید_مرتضویی.jpg" alt="" width="943" vspace="0" hspace="0" height="1344" border="0" align="bottom"></div> text/html 2018-06-26T06:19:39+01:00 shahidsamadani.ir سید مرتضی صمدانی ولایت فقیه در وصیتنامه شهدا http://shahidsamadani.ir/post/660 <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/5b9_islamic.tiling.23.jpg" alt="" width="752" vspace="0" hspace="0" height="1130" border="0" align="bottom"></div> text/html 2018-06-26T04:45:15+01:00 shahidsamadani.ir سید مرتضی صمدانی کجایند مردان بی ادعا http://shahidsamadani.ir/post/659 <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/avhg_کجایند.jpg" alt="" width="927" vspace="0" hspace="0" height="1289" border="0" align="bottom"></div> text/html 2018-06-18T04:53:28+01:00 shahidsamadani.ir سید مرتضی صمدانی جام جهانی - گروه مرگ http://shahidsamadani.ir/post/658 <div align="center"><img src="http://www.upsara.com/images/b6lg_گروه_مرگ1.jpg" alt="" width="906" vspace="0" hspace="0" height="1291" border="0" align="bottom"></div> text/html 2018-06-17T09:01:40+01:00 shahidsamadani.ir سید مرتضی صمدانی پخت و پخش آش در روز عیدسعید فطر کنار قبر شهید سیدرضا صمدانی http://shahidsamadani.ir/post/657 <div align="center"><img src="http://www.upsara.com/images/5u7c_untitled-1.jpg" alt="" width="712" vspace="0" hspace="0" height="1007" border="0" align="bottom"></div> text/html 2018-05-29T04:00:54+01:00 shahidsamadani.ir سید مرتضی صمدانی دعای مجیر http://shahidsamadani.ir/post/656 <br><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/d48z_image_1.jpg" alt="" width="830" vspace="0" hspace="0" height="1474" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><p style="text-align: justify;">&nbsp;این دعا در بین دعاها از جایگاه بلندى برخوردار است و از حضرت رسول صلى اللّه علیه و آله روایت شده و دعایى است كه جبرئیل براى آن حضرت هنگامى كه در مقام ابراهیم مشغول نماز بودند آورد و كَفْعَمى در «بَلَدُ الأَمین» و «مصباح» این دعا را ذكر نموده و در حاشیه آن به فضیلت آن اشاره كرده، از جمله اینكه هر كه این دعا را در «ایام البیض» [روزهاى سیزدهم و چهارهم و پانزدهم] ماه رمضان بخواند گناهش آمرزیده می شود، هرچند به عدد دانه هاى باران و برگهاى درختان و ریگ هاى بیابان باشد.</p> <p style="text-align: justify;"><br>و خواندن آن براى شفای بیمار و اداى دین و بی نیازى و توانگرى و رفع غم و اندوه سودمند است.</p></div> text/html 2018-05-22T06:35:37+01:00 shahidsamadani.ir سید مرتضی صمدانی جزء خوانی در حسینیه المهدی (عج) http://shahidsamadani.ir/post/655 <img src="http://uupload.ir/files/upwf_جزء.jpg" alt="" width="835" vspace="0" hspace="0" height="835" border="0" align="bottom"> text/html 2018-05-08T08:37:11+01:00 shahidsamadani.ir سید مرتضی صمدانی نماز http://shahidsamadani.ir/post/653 <div align="center"><img src="http://www.upsara.com/images/fua9_10882109-b.jpg" alt="" align="bottom" width="803" vspace="0" border="0" hspace="0" height="623"></div> text/html 2018-05-08T05:50:25+01:00 shahidsamadani.ir سید مرتضی صمدانی شهداء دعا کنید http://shahidsamadani.ir/post/652 <img src="http://www.upsara.com/images/nmyb_۲۰۱۸۰۵۰۸_۰۷۳۳۱۳.jpg" alt="" hspace="0" height="1133" align="bottom" width="902" vspace="0" border="0"> text/html 2018-05-01T03:34:05+01:00 shahidsamadani.ir سید مرتضی صمدانی امام صادق(ع): ‌ در قیامت خداوند چنان رحمت و مهربانی اش را می گستراند که حتی ابلیس نیز به طمع می افتد. http://shahidsamadani.ir/post/651 <div align="center"><img src="http://www.uploadina.com/9efcda5cc0ed2e3c/2.jpg" alt="" width="819" vspace="0" border="0" hspace="0" height="586" align="bottom"></div> text/html 2018-04-28T05:43:03+01:00 shahidsamadani.ir سید مرتضی صمدانی امام على علیه السلام : تا سخن را به زبان نیاورده اى، سخن در بند توست. همین كه آن را به زبان آوردى، تو در بند سخن در مى آیى. http://shahidsamadani.ir/post/650 <img src="http://www.upsara.com/images/l3d6_سخن1.jpg" alt="" align="bottom" width="950" vspace="0" border="0" hspace="0" height="1438"> text/html 2018-04-05T08:24:49+01:00 shahidsamadani.ir سید مرتضی صمدانی مادران چند شهیدی http://shahidsamadani.ir/post/649 <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/veyc_img-20180308-wa004115.jpg" alt="" hspace="0" height="929" align="bottom" width="892" vspace="0" border="0"></div> text/html 2018-04-04T07:35:05+01:00 shahidsamadani.ir سید مرتضی صمدانی فلسفه چفیه رهبر معظم انقلاب http://shahidsamadani.ir/post/648 <div align="center"><img src="http://www.upsara.com/images/sp7x_rahbar-khebregan-.jpg" alt="" align="bottom" width="782" vspace="0" border="0" hspace="0" height="399"></div>