حقیر سید حجت الله صمدانی متولد 1356 صادره از شهرستان زرند استان میهمان نواز کرمان،

 برادر شهید سید علیزاده ،که زمانی این بزرگوار به شهادت رسید بنده  8 سال داشتم و 3 سال مفقود الاثر بود تا اینکه بعد از سه سال که جنازه ایشان را بصورت امداد غیبی  به وسیله ی یک پرنده ؛ بهمراه 13 جنازه دیگر که همه آنها استخوان بودند پیدا شد و بالاخره بعد از سه سال چشم انتظاری به دیار خویش یعنی شهرستان زرند کرمان برگشت و در بهشت زهرای این شهر در قطعه شهدا که قبرش از دیر زمانی مهیا بود دفن دگردید 

خدا به ما توفیق بده تا بتوانیم راه شهیدان را ادامه داده و خون آنها را پایمان نکنیم آمین یا رب العالمین