تبلیغات
 شهید سید رضا سیدعلیزاده(صمدانی) - درباره سید حجت صمدانی

حقیر سید حجت الله صمدانی متولد 1356 صادره از شهرستان زرند استان میهمان نواز کرمان،

 برادر شهید سید علیزاده ،که زمانی این بزرگوار به شهادت رسید بنده  8 سال داشتم و 3 سال مفقود الاثر بود تا اینکه بعد از سه سال که جنازه ایشان را بصورت امداد غیبی  به وسیله ی یک پرنده ؛ بهمراه 13 جنازه دیگر که همه آنها استخوان بودند پیدا شد و بالاخره بعد از سه سال چشم انتظاری به دیار خویش یعنی شهرستان زرند کرمان برگشت و در بهشت زهرای این شهر در قطعه شهدا که قبرش از دیر زمانی مهیا بود دفن دگردید 

خدا به ما توفیق بده تا بتوانیم راه شهیدان را ادامه داده و خون آنها را پایمان نکنیم آمین یا رب العالمین